Stanowisko: Dla osób z orzeczoną nieoełnosprawnością.
Nazwa firmy:
Miasto: Rzeszów