Stanowisko: 4 miesięczne staże zawodowe finansowane z EFS
Nazwa firmy:
Miasto: Rzeszów